Ars Cameralis Silesiae Superioris

Akredytacje medialne na Festiwal Ars Cameralis 2015

|

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza, na podstawie którego przyznawane będą akredytacje.
Uwaga! Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane!

Media starające się o więcej niż jedną akredytację prosimy o wypełnienie formularza dla każdego dziennikarza osobno.

Akredytacje będą przydzielane i potwierdzone drogą e-mailową, po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia. Dziennikarze, którzy akredytacji nie otrzymają, również zostaną o tym fakcie poinformowani.


Więcej aktualności

zamknij