Ars Cameralis Silesiae Superioris

Akredytacje medialne na ⅩⅩⅤ Festiwal Ars Cameralis

4 — 26.11.2016 | Województwo Śląskie

Rozpoczęliśmy proces akredytacyjny dla przedstawicieli mediów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza, na podstawie którego przyznawane będą akredytacje. UWAGA! Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane!

Media starające się o więcej niż jedną akredytację prosimy o wypełnienie formularza dla każdego dziennikarza osobno.

Akredytacje będą przydzielane i potwierdzone drogą e-mailową, po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia. Dziennikarze, którzy akredytacji nie otrzymają, również zostaną o tym fakcie poinformowani.

Więcej aktualności

zamknij