Ars Cameralis Silesiae Superioris

"Co robi łączniczka" nagrodzona

| Fabryka Trzciny, Warszawa

W warszawskiej Fabryce Trzciny po raz pierwszy (z okazji pierwszych urodzin) TVP Kultura przyznała swoje nagrody. Mamy się czym pochwalić! Nagrodę w Kategorii Literatura otrzymała książka Darka FoksaZbigniewa Libery „Co robi łączniczka”, wydana przez Instytucję Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris.

Publikacja ”Co robi łączniczka” scala tekst Darka Foksa w spójną opowieść, traktującą o osamotnieniu ludzkiej duchowości w materialnym świecie, który — zgodnie ze swoimi antyhumanistycznymi rygorami i zasadami — podporządkowuje sobie, wypacza i wykorzystuje człowieka. 63 opowiadania Darka Foksa, odpowiadające 63 dniom Powstania Warszawskiego, zilustrował Zbigniew Libera słynnymi aktorkami wkomponowanymi w barykady i ruiny warszawskie. Publikacja jest pieśnią pełną tęsknoty za utraconym własnym odbiciem. Za własną twarzą, która istnieje najpełniej w twarzy innego człowieka, niezależnie od czasu i historycznego wymiaru egzystencji.

Darek Foks jest poetą i prozaikiem, redaktorem działu prozy miesięcznika „Twórczość”, natomiast Zbigniew Libera należy do najciekawszych artystów polskich pokolenia debiutującego w latach 90. Należy do przedstawicieli nurtu „sztuki ciała” i sztuki krytycznej. Książka „Co robi łączniczka” została zrealizowana w ramach XIV Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej.

Więcej aktualności

zamknij