Ars Cameralis Silesiae Superioris

Panel dyskusyjny w ramach Silesia HR Trends 2015

7.10.2015 | Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli samorządów w województwie śląskim, pracodawców, organizacji przedsiębiorców, środowisko akademickie, przedstawicieli firm doradczych, branży HR i niezależnych ekspertów. Wśród nich znalazł się również Marek Zieliński — Dyrektor Instytucji Kultury Ars Cameralis. 

Głównymi tematami poruszanymi podczas debaty będą edukacja, w tym szkolnictwo zawodowe, kooperacja międzysektorowa i międzypokoleniowej, optymalizacji procesów oraz nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie obszarem HR.

Cechą charakterystyczną potencjału gospodarczego Górnego Śląska jest jego wielowymiarowość i dynamizm. Z jednej strony Górny Śląsk to nadal surowce i koncentracja przemysłu ciężkiego — na czele z górnictwem, energetyką, hutnictwem czy motoryzacją. Z drugiej strony to szereg innych, równie istotnych elementów, jak potencjał demograficzny (drugie najliczniejsze województwo skupiające 12 procent populacji kraju), zaplecze akademickie z blisko pięćdziesięcioma uczelniami, potencjał inwestycyjny w strefach ekonomicznych , potencjał kulturowy czy rosnący sektor BPO. Śląsk to również wrota logistyczne do rynków zachodnioeuropejskich. Obraz regionu podlega dynamicznym przeobrażeniom, począwszy od restrukturyzacji przemysłu, przez inwestycje infrastrukturalne, a na rewitalizacji obszarów poprzemysłowych kończąc.

Podczas sesji inauguracyjnej pt.: HR trendy 2015 — główne nurty na rynku pracy w ujęciu regionalnym i krajowym, poruszone zostaną wątki: migracji zarobkowych, reformy szkolnictwa zawodowego oraz europejskich zawodów przyszłości. Zaproszeni do dyskusji eksperci poszukają również odpowiedzi na kluczowe pytania: o nową generację pracowniczą oraz czy obecny rynek pracy jest rynkiem pracownika czy pracodawcy?

Silesia HR Trends 2015 będzie również pełnić rolę platformy dialogu z młodym pokoleniem — studentami, którzy wkraczają na rynek pracy, a przede wszystkim będzie pierwszą i jedyną taką konferencją o rynku pracy w Województwie Śląskim.

Więcej aktualności

zamknij