Ars Cameralis Silesiae Superioris

Uroczysty finał projektu naukowo-badawczego: „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”

Forum Animatorów Sztuki Najnowszej

15.12.2015 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury” to nie tylko prezentacja wyników prowadzonych badań i wniosków z nich płynących. Konferencja gromadzi gości specjalnych i publiczność zainteresowaną tematyką badań w obszarze sztuk wizualnych, animacji kulturalnej i edukacji. Upowszechnieniu wyników badań towarzyszy zaproszenie do dyskusji na temat założeń i efektów projektu.

O kwestii edukacji kulturalnej i kształtowaniu kompetencji młodych odbiorców sztuki najnowszej dyskutować będą reprezentanci różnych środowisk — zarówno przedstawiciele lokalnych agend ds. kultury (Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), przedstawiciele szkół partnerskich, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, teoretycy kultury, nauczyciele, edukatorzy, a także artyści.

Organizator: 
Biblioteka Śląska w Katowicach
Partnerzy projektu: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koordynacja: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12, Katowice

Wstęp wolny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Forum do dnia: 10.12.2015 r. pod nr telefonu: 32 255 43 21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: domoswiatowy@bs.katowice.pl

Więcej aktualności

zamknij